Visa Việt Nam

Những công dân người nước ngoài nếu như đang muốn nhập cảnh đất nước Việt Nam thì cần phải có hộ chiếu hay những giấy tờ có giá trị để thay thế thay cho hộ chiếu cũng như thị thực hợp lệ được cơ quan có thẩm quyền của đất nước Việt Nam cấp, trừ những trường […]

Xem thêm