Công văn nhập cảnh

Công văn nhập cảnh được hiểu ngắn gọn là một văn bản cho phép người nước ngoài nhập cảnh vào đất nước Việt Nam của cục quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam đồng ý cho người nước ngoài xuất nhập cảnh một lần vào Việt Nam. Để được cung cấp thông tin hay nhanh […]

Xem thêm