Miễn thị thực visa

Dịch vụ miễn thị thực cho người nước ngoài có chồng hay vợ là người mang quốc tịch Việt Nam sẽ được hưởng ưu đãi và chính sách từ chính quyền Việt Nam cũng như người nước ngoài có thể xin được miễn thị thực 5 năm, trong vòng 5 năm này bạn sẽ được […]

Xem thêm